fbpx

כיתות ז'-ח'

  • נושאים

  • סוגה

בסדנה זו נעמיק ברבדים ובקולות השונים העולים מתוך סיפור מגילת אסתר, נכיר במציאות מורכבות ונלמד כלי לדיון ולשיח הרלוונטיים במציאות כזו גם בימינו….
מדינת ישראל נמצאת באחת התקופות המאתגרות בתולדותיה. המחלוקת האידיאולוגית סביב הרפורמה מחוללת ויכוח נוקב שהולך ומתרחב ומאיים להביא לקרע חברתי מאיים על הקיום המשותף שלנו כאן. עמותת יסודות מבקשת להניח בפני החברה הישראלית, כלים לניהול…
במערך זה, נציע שימוש מושאל במושגים ההלכתיים המשפטיים – מוחזקות, טענה וראיה- בדיונים חינוכיים ובהתמודדות עם הגישה הפוסט מודרניסטית, שעל פיה, אין אמת אחת מוחלטת ולכל צד קיימת אמת משלו….
בשיעור היום נכיר ובעיקר נרגיש יותר לעומק את הסיפור המופלא של עליית יהודי אתיופיה. נתן מקום וכבוד וננסה לחוש הזדהות עם החלום שלהם לגאולה, לחזרה לארץ ישראל ולירושלים . נכיר את המחיר הכבד שהם שילמו כדי להגשים את החלום לשוב הביתה….
מי שנולד למציאות בה מדינת ישראל היא עובדה, ללא סימני שאלה, יתקשה אולי להבין את עומק הברכה והשמחה שבעצם קיומה. הנטייה הטבעית לקטר, לראות את הפגמים, להתלונן, ולהדגיש את החוסרים, מאפילה על ראיית הטוב ועל היכולת להתפעל מהישגי המדינה….
פורים מציף ומעלה ביתר שאת סוגיה חשובה ומשמעותית בעולם היהודי. היהדות היא מסורת של התחייבויות. דווקא בעולם כזה המציב את ההתחייבות כתשתית של עבודת הא-לוהים עולה השאלה- מה מקומה של ההתחברות האישית והפנימית? …
איך בוחנים מתי מעשה מסוים הוא לגיטימי ואף מעיד על מעורבות ונקיטת יוזמה אזרחית ומה קו הגבול שהופך משהו מיוזמה מבורכת למעשה אנרכיסטי השובר את המסגרות החברתיות? בשיעור הקרוב נבקש לעסוק בשאלות האלו….
בימים בהם המציאות מניחה בפנינו מצב של פגיעות מיניות בידי בעלי כח ושררה, אנו מוצאים עצמנו מזועזעים ואף נבוכים, מול תגובות שונות בתקשורת וברשת, מול עדויות קשות ולעיתים אף שתיקה מצד מי שהיינו מצפים לתשובה וסעד ממנו כמבוגרים האחראים….
ביקורת עשויה להיות דוקא ביטוי של חיבור בין אנשים ואף בין קבוצות אידיאולוגיות ובתנאי שהיא נובעת מתוך אחריות ואמונה בטוהר הכוונה של הצד השני. כאשר זהו הבסיס להשמעת הביקורת ושמיעתה, אזי היא אף עשויה לחולל תיקון. …
יום העליות מזמן לנו התבוננות על גלי העלייה השונים , על חוויות העולים, בני העולים שחוו בקשיי המעבר של הוריהם ומזמין למחשבה עלינו כחברה קולטת עלייה – על מה שנעשה ומה שנדרש עוד לעשייה. …
השימוש ברשתות החברתיות משתמש בכוחה של הקהילה הגלובלית כדי לגנות את תופעת ההטרדות ולתת כוח לאדם הפרטי אל מול מי שמטריד אותו. בשיעור נראה כיצד מתייחסת התורה לאונס וכיצד הריב”ש מוצא פתרון דומה לתופעה של הטרדות חוזרות ללא הוכחה. …
העם היהודי ומורשת ישראל מעולם לא התעלמו משעת המשבר והאתגר. באמצעות החיבור בין אירועי הזמן ולוח השנה היהודי, ננסה לגעת מעט בעיקרון חשוב שהתוותה מסורת ישראל ביחס להתמודדות עם משברים ואתגרים. …
במדינת ישראל יש גישות שונות לנושא עיצוב פניה של השבת הציבורית, ולהן השפעות רבות. בשיעור זה נאפשר לתלמידים הדתיים לחוות את הדמויות השונות בחברה הישראלית, שכל אחת מהן מעוניינת להשפיע על עיצוב השבת במדינה לפי ההשקפה והערכים שלה….
ההיסטוריה רוויה באירועים בהם היחיד פעל על דעת עצמו, בניגוד להלך הרוח של ההמון. בשיעור זה אנו מבקשים לברר מה קורה כאשר היחיד, הבטוח באמת שהוא מחזיק בידו, נתקל בדעת הרוב המנוגדת לו….
בשיעור זה נציג את המציאות של פערים כלכלים חברתיים וההשפעה שלהם על התנהלות של התלמידים בחיי היום יום. נמשיג את המילים: סולידריות, דילמה ונלמד את המיומנות של יכולת לקיים דיון סביב דילמה. …
בשיעור זה נעסוק בהבנת עומק השפעת החברה על פעולות הפרט, נלמד את התלמיד לייצר יכולת עמידה כאשר עמדתו שונה מהרוב, נלמד להבין שלחץ חברתי הוא כלי חברתי המניע לפעולה ונטמיע כלי של גיבוש עמדה אישית לפני נקיטת עמדה או פעולה ממשית….
הקריקטורה של חבית הנפץ שאייר מישל קישקה מתכתבת היטב עם המדרש אודות ירושלים הבוערת ערב חורבן הבית השני, החיבור בין השניים הובא לידיעתנו על ידי שי צ’רקה ואנו הפכנו זאת לפעילות המוצגת לפניכם. …
בעוד שתשובה הינה ערך בעל משמעות לקיומו של היחיד והעולם גם יחד, פעמים שהיא עלולה להיתפס אצל התלמיד כעול ומעמסה, שבמקום לשחרר את רוחנו מכבלי הטעות והחטא ולהעלותנו מעלה היא עלולה להכביד ולהוריד אותנו מטה….
בשיעור זה ננסה לבחון האם מה שנראה לעיננו כמחלוקת יכול להתפרש באופן נוסף. שיעור זה מבוסס על מקורות מדברי הרב, וכן על חוברת “המוסר במבחן התורה” בהוצאת עמותת יסודות ועל שיעורו של הרב תמיר גרנות “הרב קוק – בין התבדלות לחברותיות” המופי…
” עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך” – כתבה נעמי שמר בשירה ‘עוד לא אהבתי די’. יחד, ננסה להבין מהם האתגרים העומדים לפנינו ולאן מובילה אותנו הדרך המשותפת ל70 השנים הבאות של מדינת ישראל….
בחברה הישראלית יש גוונים רבים ושונות מדהימה , מחלוקות ואף ריבים שבתקופת בחירות מודגשים ומחריפים. והנה ההגדה מנסה ללמד אותנו משהו. כנגד 4 בנים זה שיעור מרתק ב-מהי שאלה טובה? שיעור על החברה שלנו וכמובן שיעור לעצמנו….
מהו ערכה של התקשורת על ערוציה השונים? מה תפקידה? האם ניתן למלא את תפקידה בצורה טובה יותר? מי יעדכן את הציבור בפעולות השלטון? וכיצד ניתן למנוע מהשלטון להשחית את דרכו באין רואה? …
יש להבחין בין סבלנות לסובלנות. סובלנות היא ההפך מקנאות והיא קשורה לצד הקוגניטיבי של האדם, כלומר האדם מקבל החלטה שכלית מודעת לנהוג בסובלנות ולתמוך בזכות הקיום של דעות ודרכי התנהגות, גם אם אינו מסכים להן. …
הקב”ה בחר במשה רבנו למנהיג, אולם האם זו דרך הבחירה הבלעדית? מה עושים כאשר אין הקב”ה בוחר במנהיג, כמו בימינו? לפי חז”ל בעת בחירת מנהיג, לדעת הציבור נודעת חשיבות מכרעת. …
החובה להתייחס בכבוד בסיסי לכל אדם שנברא בצלם, היא ערך יסוד דמוקרטי. רעיון זה מהווה תשתית לערכים רבים המגולמים בשיטה הדמוקרטית. …
מהי חירות? מה הם גבולות החירות? האם לשלטון ולרשויות יש זכות להגביל את חירויות האדם? מה גבול הפגיעה בחירות? באילו מצבים ובאילו תנאים מותר לשלטון, ואולי זו אף חובתו, להצר את חירותו של האדם? …
כדי שחברה תוכל להתקיים, יש צורך שיהיה בה סדר. אם כל פרט יעשה כרצונו עלולה להיווצר אנרכיה, והחברה לא תוכל לתפקד כחברה. סדר זה מושג באמצעות כללי התנהגות – חוקים. …
דילוג לתוכן