השתלמויות

הזמנה להשתלמות
טיפוח וחיזוק זהות ציונית דתית-ישראלית בקרב תלמידים עולים ובני משפחותיהם. ארבעה מפגשי זום בימי רביעי בחודשים יוני- אוגוסט 2021 (תמוז- אב תשפ"א) וארבע יחידות א-סינכרוניות ללמידה ולחשיבה אישית וקבוצתית. …
הזמנה להשתלמות
בהשתלמות נעסוק: במעמדם ההלכתי ובמאפיינים הקוגניטיביים והרגשיים של תלמידי החינוך המיוחד. באתגרים הייחודיים שמזמן תפקיד הרב במסגרת חינוכית זו. בפרהסיה הדתית בבית ספר לחינוך מיוחד. ביחסי הורים- מורים ותלמידים. בעבודת צוות יעילה בין גורמי החינוך והטיפול. …
הזמנה להשתלמות
בהשתלמות נעסוק: בתפקיד הרוחני והמנהיגותי של מובילת יהדות בבתי הספר של החמ"ד. בשותפות נשית בעולם התורה וההלכה. בניהול שיח הלכתי וערכי במציאות מורכבת. בפרהסיה הדתית בבית הספר. …
מוזמנים להצטרף לארבעה מפגשי חשיבה והתבוננות על דרכי עבודת המחוז או צוות בית הספר ברוח בחכ"מה- בית חינוך כמשפחה. במפגשים נדייק, נעמיק ונדון בטיפוח זהות ציונית דתית אל מול אתגרי השעה, נקיים למידת עמיתים, שיח פדגוגי ומעשי בקבוצת השווים נערך ונבנה תוכניות עבודה לתשפ"ב ונלמד תכנים יהודיים ומתודות פדגוגיות וארגוניות….
השתלמות מקוונת חדשה מבית מינהל החינוך הדתי בשת"פ עם יסודות המיועדת למחנכים ומורים שהינם שליחים חוזרים – יוצאת לדרך !…
דילוג לתוכן