מחברים בין
יהדות ודמוקרטיה

מערכי שיעור אקטואליים

התורה מדריכה אותנו בשאלות של הנהגה וציבור. ערב הבחירות החמישיות בהן נדרש לבחור את המנהיגים שלנו, אנו מבקשים להביט בעדינות על מודלים שונים של הנהגה. משה רבנו הנו גדול הנביאים, ושימש בפועל גם כמנהיג ישראל בראשית דרכו הנצחית. …
אנו עומדים ערב ט' באב, ונדמה כי החברה הישראלית למודת הוויכוחים והמתחים, שוב מתקשה להתאחד סביב מכנה משותף. זו הזדמנות עבורנו ברוח הימים להציב בפנינו את השאלות המלוות אותנו על חורבן הבית כל שנה בימי אב….
בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית של שיח הקיימות והיחס שלנו לסביבה על גבי שולחנות שונים במרחב הציבורי. פעמים רבות שיח זה נתפס "כשייך" לצד מסוים של המפה הרעיונית ולא מאפשר דיון אמתי בסוגיה החשובה הזו. …

קוד הדרך

משחק כיתתי אינטראקטיבי בנושא זהות, אחריות וערבות הדדית

מאמרים אחרונים

שנת בר/בת המצווה שלכם הולכת להיות משמעותית

שיחות, הרצאות וסרטונים

פאנל- יהודית ודמוקרטית בחברה מגוונת

מתחברים ביסודות- כנס 25 שנה ליסודות

מוסר יהדות וחברה- בדרך להסכמה?

כשחז"ל מנהלים מחלוקת, לימוד משותף

דפי מקורות ללימוד

כמעט כל מאורע אקטואלי יכול להפוך להזדמנות לדיון מרתק במעגל הלימוד שלכם: בקהילה, בתנועת הנוער, בחוג או במפגשים חברתיים ומשפחתיים אחרים.

כאן תוכלו למצוא חומרים המעודדים דיון במאורעות אקטואליים מזווית המבט היהודית והדמוקרטית.