מבוא

האם רעיונות דמוקרטיים עולים בקנה אחד עם ערכים יהודיים?

בסוגיה הבסיסית הזאת בחייו של כל אזרח יהודי במדינת ישראל אנו ביסודות עוסקים באופן תמידי.

לשם כך גיבשנו את תוכנית ההעמקה לכיתות ט’: “מדינת ישראל – בין יהדות לדמוקרטיה”.

מדובר בתוכנית לימוד וחשיבה מתקדמת לבירור סוגיות הליבה הנוגעות למציאות החיים הייחודית במדינת ישראל.

באמצעות שילוב בין פעילויות חווייתיות ללמידה עיונית, יוכלו הלומדים להפנים את ערכי היסוד הישראליים ולהבין לעומק את הקונפליקטים הפוגשים כל אחת ואחד כאזרחים החיים במדינה יהודית ודמוקרטית.

התוכנית מתאימה למורים ולאנשי חינוך השואפים להשריש בתלמידיהם את הידע האזרחי באופן חווייתי, המעשיר את הידע וההבנה של דילמות פוליטיות, סוגיות של אחריות ומנהיגות. התוכנית כוללת מדריכי הוראה וחוברות עבודה לתלמידים. שיטת הלמידה משלבת בין הפעלות חווייתיות לבין מקבץ מקורות עיון יהודיים וכלליים. נושאי הלימוד בתוכנית מתמקדים בסוגיות ליבה באזרחות כמו סובלנות, זכויות אדם ומחאה, כפי שעולים מעת לעת על סדר היום הציבורי.

לרכישה