fbpx

״זכור, לא תשכח!״ – בין עמלק לישראל, אז והיום

מערך שיעור

״זכור, לא תשכח!״ – בין עמלק לישראל, אז והיום

דף מקורות בנושא גזענות

את הדף מלווים סרטוני הסבר קצרים

בני ובנות העם היהודי סבלו רבות לאורך ההיסטוריה, כיחידים וכעם, מאנטישמיות, גזענות וניצול לרעה בשל מוצאם. תופעה זו חזרה על עצמה בתקופות שונות לאורך ההיסטוריה, החל משעבוד אבותינו במצרים, עבור לתכנון הזדוני של המן הרשע למחוק אותנו מעל פני האדמה ועד להשמדה של מיליוני יהודים בשואה בתקופה המודרנית, השמדה ממוסדת שאין לה אח ורע בהיסטוריה של העולם בהיקפה, בשיטתיות ובטוטליות שלה.

העם היהודי שימש כמטרה לפגיעה לא רק בשל חולשתו האובייקטיבית אל מול עמים אחרים בעלי מעמד והגנה מדינית, אלא גם ולעיתים בעיקר בשל תפיסת עולמו הבסיסית ביחס לשוויון בין כל בני המין האנושי, בדאגה לחלש ובערכי המוסר אותם הוא מייצג. תפיסה זו עמדה בסתירה אל מול תפיסת תורת הגזע על גלגוליה השונים הטוענת כי גם בקרב המין האנושי ״החזק הוא השורד״, וכי יש גזעים טובים יותר ופחות, מעמדות גבוהים יותר ופחות, כשבעלי הכח, האמצעים והתכונות ה-׳טובות׳ הם אלו שצריכים לשלוט בעולם לטובת עצמם, בעוד החלשים צריכים להשתעבד להם, אם בכלל יש להם זכות קיום.

בבואנו לדון בתופעת הגזענות, ננסה לבחון את הדברים מכמה נקודות מבט.

לימוד זה מורכב מ4 דפי מקורות הנבנים אחד על גבי השני:

חלק א – שוויון, מוסר ודאגה לחלש כעקרונות בסיס במסורת היהודית אשר הונחלו לעולם כולו.
חלק ב – ״עמלק״ כ-׳בריון על חלשים׳ במלחמתו מול ישראל, עם של עבדים שאך יצא מהשעבוד הנורא במצרים. עמלק בהקשר זה הינו עם המזהה את החולשות של אחרים, מנצלם ובונה עצמו על חשבונם, תפיסה העומדת בסתירה חזיתית מול עקרונות הבסיס במסורת היהודית.
חלק ג – רעיון מצוות מחיית עמלק והעומד מאחוריו, אז והיום.
חלק ד – תפקיד עם ישראל כמי שנבחר לעמוד בחוד החנית במאבק מול גזענות ואפליה מכל סוג, זאת לאור –
א. עקרונות הבסיס כתשתית לחברה צודקת. ב. הסבל שעבר על בשרו והרגישות הטבעית שפיתח בשל כך כלפי אוכלוסיות מוחלשות. ג. בחירתו כ-״ממלכת כוהנים וגוי קדוש״ לא לטובת עצמו בלבד, אלא למען האנושות כולה.

להרחבה – מצורפים 3 סרטוני הסבר קצרים המועברים על ידי הרב ד”ר ליאור קמינצקי ובנויים אחד על גבי השני:

חשיבות המחאה כנגד רוע עמלקי – מרדכי היהודי אל מול שאול המלך (לשילוב כפתיחה ו\או בלימוד חלקים ב-ג)
עמלק – תפיסת עולמו ומצוות מחייתו, אז והיום (לשילוב בלימוד חלקים ב-ג)
״העם הנבחר״: האם זו גזענות? על שום מה נבחרנו ולשם מה?! (לשילוב כסיום ו\או בלימוד חלק ד)

בלימוד זה נעסוק בנושא ה״גזענות״ באמצעות השוואה בין תפיסות העולם המנוגדות בין עמלק לישראל, אז והיום.
בתורה ובחז״ל קיים עיקרון בסיסי של בריאת האדם בצלם א-לוהים לצד היות כל בני המין האנושי צאצאים לזוג הורים אחד – אדם וחוה. עקרון פשוט זה לא תמיד היה מובן מאליו ועמד בסתירה ל-׳תורת הגזע׳ על גלגוליה השונים באומות העולם.
נדמה כי תפיסה עקרונית זו ביהדות באה יחד עם דרישה ומחויבות לערכי מוסר ודאגה לחלשים ויוצאת במהותה כנגד התפיסה המעמדית בכללותה של שווים יותר ושווים פחות. בשל כך עוררה היהדות לא פעם, התנגדות כלפיה מצד האומה השלטת, המבקשת לנצל את הכח והאמצעים לטובת “החזקים” בלבד.

העם היהודי חוה על בשרו אנטישמיות וגזענות לאורך ההיסטוריה. כבר בהיותנו עם עבדים במצרים, כמו גם ברצונו של המן הרשע למחות אותנו מעל פני האדמה ועד לתקופה המודרנית בה תוכנית זו החלה להתממש בפועל בתקופת השואה הנוראה. חווית הגזענות והרדיפה נחקקה בזיכרון הלאומי שלנו, ויש לה השלכה פרקטית כבר בתורה תחת הציווי המוסרי של ״ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים״. הנחיה מוסרית נוספת עולה מהרעיון התמציתי של הלל הזקן ״מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך״. ההיכרות הישירה שלנו כעם עם סבלם של המדוכאים, אמורה לחדד אצלנו את הרגישות כלפי אוכלוסיות מוחלשות באשר הן ולדאוג לכך שגם (ובעיקר) כשידינו על העליונה, בהיותנו עם סגולה, נדאג לשוויון ורווחה גם של האחרים ולתיקון מוסרי של החברה כולה.

כל גבר ואשה, כל חברה וכל אומה נבחרים לדבר זה או אחר בשל הנתונים המולדים שכלל אינם בשליטתם. גם בעם ישראל יש מעגלי חברות בעלי תפקידים שונים כדוגמת כוהנים, לוויים וישראלים. בהחלט ייתכנו תפקידים, כישרונות ותכונות מולדות או נרכשות שונות לאלו או לאחרים, אך אין בזה בכדי לערער על העיקרון הבסיסי כי כל בני האדם נבראו שווים וזכאים לכבוד והערכה.
השאלה אינה אם נבחרת, אלא מה את או אתה עושים עם זה!
אם נבחרת והשתמשת בזה לניצול אחרים לטובתך האישית בלבד הרי שזהו שורש התפיסה הגזעית-עמלקית. ואילו, אם נבחרת וניצלת זאת למען אחרים ולהוספת טוב בעולם הרי שזהו שורש התפיסה היהודית.

ר’ יהודה בר אלעאי מלמדנו במסכת מגילה טז כי עם ישראל הינו אומה ש״משולה לעפר ומשולה לכוכבים! – כשהן יורדין יורדין עד עפר וכשהן עולין עולין עד לכוכבים״. כשם שנבחרנו לא פעם לאורך ההיסטוריה להיות בתחתית שבתחתית מבין אומות העולם, כך נבחרנו לעמוד בראש האומות, בחוד החנית, במלחמה הנצחית מול תפיסת העולם העמלקית אשר בבסיסה מאדירה את החזק על ידי ניצולו של החלש. נבחרנו לשמש כממלכת כוהנים וגוי קדוש, לא למען עצמנו בלבד אלא למען העולם כולו, כנאמר בכל יום בתפילה – ״לתקן עולם במלכות ש-די״.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן