fbpx

להיות פוליטיקאי- שררה או עבדות? טריגר לדיון

מערך שיעור

להיות פוליטיקאי- שררה או עבדות? טריגר לדיון

הציגו את התמונה המצורפת בכיתה:

קריקטורה של ויכוח
האיור באישור האמן: שי צ’רקה

 

 

שאלו את התלמידים:

  • מה התחושות שעולות אל מול התמונה?
  • איזה סיפור התמונה מספרת לנו? (מה הסיפור הגלוי ומה הסיפור הנסתר?)
  •  קיימו דיון: להיות פוליטיקאי- שררה או עבדות? יש להביא טענה התומכת בעמדה.
  • איזו דרישה יש לנו כלפי הנבחרים היושבים בכנסת וכלפי עצמנו כבוחרים?
  • מי באמת הריבון?

הזדמנות להסתכל מעבר למה שרואים!

למורה: ניתן להוסיף ולדון במדרש בתלמוד בבלי מסכת הוריות דף י’, ע”א- בסיפור על שיחתם רבן גמליאל ורבי יהשוע, רבי אלעזר חסמא ורבי יוחנן בן גודגודא.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן