fbpx

שור ונמר וגם גדי

דף מקורות ללימוד

שור ונמר וגם גדי

על דילמת החינוך לריבוי הזהויות לאור מגילת אסתר

חג הפורים מזמן עבורנו את ההזדמנות להתבונן במגוון הזהויות המרכיבים את אישיותו של האדם. בבסיס התפיסה המודרנית וביתר שאת בפוסט מודרנית נמצאת ההנחה כי האדם מוגדר על-ידי שיוכים אתניים, דתיים, מגדריים, גזעיים, מיניים ועוד ואלה יוצרים את זהותו. עם זאת במפגש שבין היחיד לקולקטיב נוצר קונפליקט הנובע ממגוון הזהויות המרכיבות את החברה. המושג פוליטיקה של זהויות תופס מקום נכבד בשיח הפוסט מודרני ומייצג את המאבק בין מגוון האוכלוסיות על זכאותם למשאבים על רקע שונותם.

בדף לימוד זה נדון בשאלה כיצד יש להתנהל אל מול המגוון?
האם לעודד מגוון זהויות? מהי הסכנה מחד ומהו היתרון מאידך?
כל זאת לאור לימוד מתוך מגילת אסתר.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן