fbpx

מקורות הדמוקרטיה – מורה נבוכים

מערך שיעור

מקורות הדמוקרטיה – מורה נבוכים

מהיכן שואבים העקרונות הדמוקרטיים שלנו את כוחם?
האם ׳שלטון העם׳, ׳הפרדת רשויות׳ ו׳שיוויון בפני החוק׳ נובעים כולם מאותה התפיסה?

ובכלל, האם בלהט הדיון יש לנו מושג על מה בכלל הדיבור?

בחוברת- על מה הדיבור? המצורפת כאן בעזרים, ביקשנו להניח תשתית מושגית שתאפשר דיון ושיח ביחס לסוגיות המשפטיות בהן מתרכז השיח הציבורי בישראל. השתדלנו עד כמה שניתן להניח את הדברים בצורתם הגולמית ולהימנע עד כמה שיכולנו מפרשנות של הדברים שיכולה להתפרש כתמיכה או אישור של דעה כזו או אחרת.
זו הזדמנות עבורנו להבין כי כל דיון נוקב וקשה ככל שיהיה נדרש להיות מבוסס ידע, נשען על סלי ערכים ואינו תלוי רק בשיוך לצד פוליטי מסוים. אנו מקווים שמסמך זה יעודד שיח ענייני, מכבד והגון כזה שיחזק את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן