fbpx

יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין

דף מקורות ללימוד

יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין

שלושה דפי מקורות ללימוד מלווים ידיעון ‘אחריות’- יום הזיכרון לרצח רוה”מ יצחק רבין תשע”ח

האם מילים יכולות להרוג?

על המתח בין חופש הביטוי והסתה.

הדיון הישראלי המובהק, העוסק בכוחן של מילים לחולל מציאות, קשור לרצח רבין. הימים שלאחר הסכם אוסלו היו רוויים במתיחות פנימית, לנוכח גל פיגועים ששטף את הארץ ולאור מדיניותה של הממשלה. הפגנות ענק, בהן הביעו אזרחים את חששותיהם וכעסם, נערכו ברחבי הארץ. האם היו לתרבות הדיבור ואופני השיח, שאפפו את החודשים הקודמים לרצח, העוצמה המספיקה לשלוח את יגאל עמיר לכיכר מלכי ישראל ובידו אקדח? הדעות כמובן חלוקות…


ככה לא בונים חומה!

ניהול ראוי של מחלוקת – בית הלל ובית שמאי כמקרה מבחן.

המושג ‘מחלוקת’ ארוג לתוך עולם המחשבה היהודי באמצעות המפגש בין בית שמאי ובית הלל.

כיצד מתווה הקשר בין שתי האסכולות את תפיסת המחלוקת בתרבות היהודית?


מה מאחד אותנו ומה מפריד?

כיצד בונים גשר על פני התהום?

הדיון הישראלי המובהק, העוסק בכוחן של מילים לחולל מציאות, קשור לרצח רבין. הימים שלאחר הסכם אוסלו היו רוויים במתיחות פנימית, לנוכח גל פיגועים ששטף את הארץ ולאור מדיניותה של הממשלה. הפגנות ענק, בהן הביעו אזרחים את חששותיהם וכעסם, נערכו ברחבי הארץ. האם היו לתרבות הדיבור ואופני השיח, שאפפו את החודשים הקודמים לרצח, העוצמה המספיקה לשלוח את יגאל עמיר לכיכר מלכי ישראל ובידו אקדח? הדעות כמובן חלוקות…

 

 

 

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן