fbpx

חיים במחלוקת

מערך שיעור

חיים במחלוקת

חברה לקראת בחירות

מורה עומד ליד לוח

פתיחה

אנו מאמינים כי שיח אמתי וישיר הוא הכרחי כדי למצוא דרך לחיים משותפים בישראל כיום. במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית ישנן מחלוקות רבות ועקרוניות בין חלקי החברה הישראלית. בשיעור זה ניחשף לוויכוחי עומק הקיימים בחברה הישראלית וננהל שיחה על הדרך בה נוכל לבסס בישראל של היום, חברה שמכבדת את השונות שבה, אך מצליחה למצוא גם רצון וגם דרך לקיים חיים משותפים למרות האתגר ותוך נאמנות לערכי היסוד של מדינת ישראל.

 

אייקון של סרטון

למורה

צפו בסרטון הפאנל מתוך כנס 25 שנה לעמותת יסודות, בסרטון עולות תפיסות עולם דרך התבטאויות שונות.

 

עפרון ודף

משימה מטרימה לצפייה בסרטון

 • בסרטון יש ביטוי לתפיסות עולם שונות מאוד ממגוון חלקי החברה הישראלית.
  במהלך הצפייה, רשמו לעצמכם:1 .התבטאות אחת לפחות שהקפיצה/ טלטלה/ בעייתית מאוד בעינכם.
  2 .התבטאות אחת שאתה אתם מזדהים מאוד.שמרו את הבחירות הללו להמשך הדיון ונסו לחשוב עליהן בהקשר של הדיון הציבורי בישראל.3 .נסו לחשוב מה תהיה התגובה לכל התבטאות בצד שכנגד (מה יאמרו עליה? מה היא עלולה לעורר? וכדומה).אלו רק חלק קטן מהקולות והדעות שנאמרו בפאנל:
  ★ ” אני והילדים שלי כבר לא מסוגלים לנסוע בכביש איילון עם כל הפרסומות החושפניות שם”.
  ★ “אני לא מוכנה שהזכויות של הנשים, הלהט”בים ומיעוטים נוספים יפגעו במדינה היהודית שלי”.
  ★ “זה כואב לי ומכעיס אותי שאני צריכה לשלוח את הבן שלי לצבא בזמן שיש אימהות שישנות בשקט…”
  ★ אני משלמת יותר מיסים ומחזיקה את המשק עבור מגזרים אחרים”.
  ★ “האתגר היהודי המרכזי בדורנו הוא בנייה של מדינה יהודית-דמוקרטית שתספר את הסיפור ותיישם את הערכים היהודיים בפרהסיה שלה”.
  ★ “יש ילדים יהודים היום בישראל שבורים לחלוטין במסורת ובעבר שלהם וזה אחריות של כל הקבוצות בחברה היהודית- הישראלית”.
  ★ “המדינה הזאת איננה יהודית בכלל! החילונים לא מכירים את היהדות והם מחקים תרבויות של עמים אחרים”.מורה מלמד מול כיתה

  שאלות תומכות לדיון

  1 .עם אילו התבטאויות מצאתם את עצמכם מזדהים?
  2 .לאילו התבטאויות אתם מתנגדים?
  3 .מה עיקר המחלוקת בהתבטאויות שאתם הבאתם? (ניתן להתייחס למשפטים שחולצו ומובאים לעיל)
  4 .האם יש ביכולתנו להגיע להסכמה על שאלות היסוד של החברה שלנו?
  5 .כיצד ניתן ליצור חברה יהודית אחת עם מחלוקות עקרוניות כל כך?
  6 .האם יש ערכים משותפים היום לכל החלקים בחברה הישראלית מעבר להישרדות?
  7 .כיצד לדעתכם ניתן ליצור רשות רבים משותפת בלי לכפות דעה על הצד שכנגד?
  8 .כאשר אנו חלוקים על הבסיס המשותף המינימלי, האם ניתן להגיע להסכמה בנושאים הללו?
  9 .נסו להציע דרכים ליצירת מרחב הסכמה משותף

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן