fbpx

משילות האדם בעולם מתוך אחריות ומחויבות

מערך שיעור

משילות האדם בעולם מתוך אחריות ומחויבות

בשנים האחרונות עולה ומתחזקת שאלת היחסים בין האדם והסביבה. העולם המודרני והתעשייתי מניח לפתחנו דילמות משמעותיות מאוד כיצד לנהל את אורח החיים הצרכני והמודרני?

יחד עם שיח זכויות האדם המוכר לנו העוסק בזכויות טבעיות ונוספות, עולה השאלה בדבר מערכת האיזונים וצמצום מימוש הזכויות האלו בפועל אל מול פגיעה מתמשכת וחריפה בטבע ובסביבה( לדוגמה המתח בין הזכות לקניין ובין צרכנות מוגזמת המביאה לידי מצבורי אשפה ומפגעים סביבתיים נוספים). 

מדענים שונים טוענים כי אנו מתקרבים לנקודה מסוכנת ביחסי האדם והסביבה:  בניצול משאבי כדור הארץ, בזיהום סביבתי, ביצירת אשפה וחומרים מסוכנים המאיימים על איכות החיים של בני האדם ועוד. 

 בשיעור זה ננסה לברר מכיוון אחר את הדיון בסוגיה זו ולפתח תודעה דתית העולה מתוך מקורות ישראל באשר לשאלות של: ריסון צרכני, קיימות נכונה, מוסר אנושי ואחריות, ובעיקר מהו מקומו ותפקידו הראוי של האדם בבריאה?

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן