fbpx

דף מקורות ללימוד- עשרה בטבת

דף מקורות ללימוד

דף מקורות ללימוד- עשרה בטבת

דף מקורות: הקדיש כהתמודדות עם משבר ואתגר אישי ולאומי, לקראת י' בטבת "יום הקדיש הכללי"

'יהא שמיה רבה מברך' דף מקורות ללימוד סדנאי

 

דילוג לתוכן