החנוכיה כסמל

דף מקורות ללימוד

החנוכיה כסמל

משחר ההיסטוריה היהודית סימלה המנורה את הקשר של עם ישראל למסורות
ישראל והתרבות היהודית. מנורת שבעת הקנים אשר הוצבה במשכן ולאחר מכן
בבית המקדש סימלה את החיבור לעולם התורה, "הרוצה להחכים – ידרים";
התבליט בשער טיטוס המספר את סיפור ניצחון האימפריה הרומית במרד הגדול,
מתאר את לקיחת המנורה כסמל לתבוסת היהודים; ומדינת ישראל של העת
החדשה אשר בוחרת במנורת שבעת הקנים כסמלה הרשמי של המדינה.

דף לימוד זה עוסק בחנוכיה כסמל בכמה רבדים של הזהות היהודית.

דילוג לתוכן