fbpx

הזכות לכבוד ואהבת האדם

מערך שיעור

הזכות לכבוד ואהבת האדם

קל להתייחס בכבוד לאנשים שאנחנו אוהבים. אבל הזכות לכבוד נתונה לכל אדם.
האם עלינו לתת יחס של כבוד גם לאנשים שאנחנו לא אוהבים, לאנשים שאנחנו לא מעריכים, לאנשים שבעצמם לא נוהגים בכבוד כלפי אחרים? ומה בכלל כולל יחס של כבוד, מהו רף המינימום שלו?

ביחידה זו מצורף קובץ ובו מבוא למורה ומערך שיעור.

מטרות השיעור

1 .להבין את הקונפליקט שבנתינת יחס אנושי לאדם שהתנהג בצורה לא אנושית.
2 .ללמוד כי ערך “כבוד האדם” מבוסס על היות האדם נברא בצלם א-להים.
3 .לדון בנושא זכותו של כל אדם לכבוד אנושי בסיסי.
4 .להגדיר את המונח “כבוד אנושי בסיסי”.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן