fbpx

בחירות, נציגים ואזרחים

מערך שיעור

בחירות, נציגים ואזרחים

בימים כתיקונים, מידי ארבע שנים באים אזרחי מדינת ישראל אל הקלפי ובוחרים את נציגיהם לכנסת.
אלו אינם הבחירות היחידות, בפרקי זמן שונים, האזרחים בוחרים את נציגיהם גם לרשויות המקומיות. אלו שתי מערכות בחירות שונות.
בחירת הנציגים לכנסת, היא ההכרעה בפועל על דמותה של הנהגת המדינה ומדיניותה ומכח זה, ניסיון לעצב מה תהיה דמותה של המדינה עצמה.

יחידה זו מחולקת לשלושה חלקים בנושאים:

  1. מיהם אזרחי המדינה.
  2. מי מייצג אותי.
  3. הכרעה והסכמה.

המטרות:

  1. להכיר בקיומן של קבוצות שונות ומגוונות במדינה.
  2. להכיר בצורך לתת לכל קבוצה ייצוג הולם בהנהגת המדינה ולהבין שבחירות מאפשרות ייצוג הולם לקבוצות המגוונות הקיימות ופועלות במדינה
  3. ללמוד שהבחירות הן כלי הוגן ומוסרי, להכרעה במצבי אי-הסכמה וללמוד על חובת קבלת הכרעת הרוב כבסיס לקיום המדינה ותפקודה.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן