fbpx

את פתח תכלית ואחריות

מערך שיעור

את פתח תכלית ואחריות

לוגו את פתח
הצעה להפעלה בכיתה: “תעביר את זה הלאה”[1]

הפעלה זו יכולה להיות כמעט על כל אחד מהמקורות וביניהם, וכמובן ע”י מקורות אחרים שיחליט המורה להביא. הנושא שלנו הוא כאמור : היחס שבין שמירה על עקרונות וערכים “על נקודת המבט שלנו על האמת” לצד התכתבות מתמדת עם המציאות המחייבת לא פעם פשרה ואיזון. כאן משלבים המושגים “אתיקה של תכלית” ו”אתיקה של אחריות”.

 

כך זה עובד:

מחלקים את הכיתה לקבוצות בכל קבוצה בין 3-4 תלמידים.

מביאים בפני התלמידים שני מקורות (או דעות) כאשר האחד מדגיש יותר את המחויבות והיתרון של “שמירה על עקרונות וערכים” והשני את עקרון “הפשרה” לאור המציאות.

כל קבוצה יושבת ודנה במקורות וכותבת ביחד את עמדתה המנומקת ביחס לכל אחת מהעמדות הללו.

לאחר מספר דקות (בין 7-10) – מחליפים את הדפים בין הקבוצות (מחליטים על צימוד הקבוצות). כל קבוצה – קוראת את התגובה של הצד השני לכל אחת מהעמדות, ומגיבה בחזרה.

 

איסוף בכיתה:

נאסוף חלק מהעמדות שעלו בתרגיל.

ננסה לחלץ מתוך העמדות השונות שעלו בתרגיל את המושגים “אתיקה של תכלית” ו”אתיקה של אחריות”.

 

רפלקציה (חלק או הכל):

מה עשינו במהלך השיעור?
כיצד הייתה הדינמיקה הלימודית בתוך הקבוצה שלנו?
מה למדנו במהלך המפגש בתוך הקבוצה שלנו?
האם התחדש אצלי משהו לאור התגובה של הקבוצה השנייה?


[1] כלי פדגוגי זה הוא ע”פ המכון למצוינות בהומניסטיקה,

 

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן