fbpx

את פתח- מנהיגות ומעורבות הציבור

מערך שיעור

את פתח- מנהיגות ומעורבות הציבור

לוגו את פתח

מורים יקרים! אנו מניחים שתי הצעות דומות אך שונות לפעילות בכיתה, לבחירה.
שימו לב- למערך זה מצורפים דף לימוד למורה ודף לימוד בית מדרשי, לשימושכם.

הצעה ראשונה:

שלב א’
נבקש מהתלמידים לחשוב על מנהיג או מנהיגה שהוא מעריך. (נדגיש שאנו מבקשים לא להזכיר מנהיגים פוליטיים מהזמן האחרון). נכתוב את שם התלמיד ואת שם המנהיג שבחר על הלוח ונקיף בעיגול (מסגרת).

 

אייקון חלוקה לקבוצות שלב ב’
נבקש מהתלמידים להתחלק למספר קבוצות. כל קבוצה תיקח על עצמה מנהיג אחד שבו היא תתעסק. מכל קבוצה נבקש לנסח מדוע המנהיג /ה שבחרו ראוי/ה בעיניהם. נבקש מהם לכתוב ולהתייחס לנקודות הבאות:
– לאפיין את המנהיג/ה שבחרו. מדוע הוא/היא ראוי/ה?
– למנות את תכונות האישיות שלו/שלה שהופכות אותו/אותה למנהיג/ה ראוי/ה.
– למנות את הכישורים שלו/שלה שהופכים אותו/אותה למנהיג/מנהיגה ראוי/ה.
– מה החזון המנהיגותי של מנהיג/ה זה/זו?

 

אייקון של מליאה ודיון שלב ג’: התכנסות במליאה
– שיתוף במליאה. מה ההבדלים בין הדגשים השונים של הקבוצות?
– לסיכום הדיון: אנחנו עומדים בפני בחירות. הציבור הישראלי יוצא לבחור מנהיגים. עד כמה השיקולים שעמדתם עליהם במסמכים שכתבתם נלקחים בחשבון כשיקולי הצבעה?
o אם כן – איך זה בא לידי ביטוי?
o אם לא – מהם כן השיקולים בהצבעה? ומדוע זה כך?
o סיכום.

 

הצעה שניה:

אייקון חושבשלב א’:
נבקש מהתלמידים להעלות תכונות שנדרשות למנהיגים. אלו יכולים להיות מנהיגים או מנהיגות מההיסטוריה הרחוקה או הקרובה. מנהיגים דתיים, רוחניים, פוליטיים, קהילתיים, חברתיים ועוד.

 

אייקון חלוקה לקבוצות שלב ב’:
נבקש מהתלמידים להתחלק לקבוצות של עד ארבעה תלמידים. מכל קבוצה נבקש לדון ולהיוועץ ביחד מהו המדרג הנכון של שלל התכונות שעלו ולשרטט מי הוא /מי היא המנהיג/ה הראוי/ה בעיניהם/ן? שאלות מנחות נוספות לקבוצות:
– אילו תכונות אישיות חשובות למנהיג? אלו חשובות יותר ואלו פחות?
– אילו כישורים מנהיגותיים חשוב שיהיו למנהיג/ה?
– מהו היחס הנכון והראוי בין המנהיג לציבור

 

אייקון של מליאה ודיוןשלב ג’:
– שיתוף במליאה בתוצאות של הקבוצות השונות. עמידה על הבדלי הדגשים בין הקבוצות.
– סיכום הדיון :
אנחנו עומדים בפני בחירות. הציבור הישראלי יוצא לבחור מנהיגים. עד כמה השיקולים שעמדתם עליהם במסמכים שכתבתם נקחים בחשבון כשיקולי הצבעה?
o אם כן – איך זה בא לידי ביטוי?
o אם לא – מהם כן השיקולים בהצבעה? ומדוע זה כך?
o סיכום.

 

ספר תורני מבט תורני :

אחרי אחת מהפעילויות ניתן להמשיך ללימוד דף המקורות או מקור מתוכו.

 

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן