fbpx

את פתח- מחויבות והתחברות, לחג הפורים

מערך שיעור

את פתח- מחויבות והתחברות, לחג הפורים

לוגו את פתח

הצעה להפעלה בכיתה : דיבייט

נבקש מהתלמידים בכיתה להתכונן לדיבייטים בשלוש הנושאים הבאים מחיי בית הספר. חלק מהתלמידים ינהלו את הויכוח עצמו בכיתה והחלק הגדול יהיו צופים פעילים
(יתבקשו לנסח שאלות ותגובות כתובות תוך כדי הדיבייט) .
לפני השיעור יתבקשו התלמידים שיבחרו לדיבייט עצמו – להכין את טענותיהם בעד ונגד.

בזמן השיעור ישמש הדיבייט את הפתיחה לדיון בדבר “מחויבות והתחברות” – במהלכו התלמידים יחלצו את הטענות המרכזיות מתוך שלוש הדיונים שהתקיימו בכיתה.

• כל דיבייט יערוך כ 7 דקות (3 דקות הצגת הטיעונים מכל צד. 2 דקות תגובה).
• איסוף תגובות שנכתבו בקרב התלמידים לאחר שמיעת שלוש הדיבייטים וחילוץ תובנות.
• לימוד המקור מבבלי שבת פ”ח ע”א “כפה עליהם הר כגיגית” – מה המקור עשוי לתרום לדיון שלנו?
• איסוף – תובנה שאני יוצא/ת איתה מהשיח.

הנושאים לדיבייט:
• תפילה
• חבישת כיפה וציצית / קוד לבוש בקרב בנות אולפנה
• היקף לימוד רחב של מקצועות הקודש.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן