fbpx

את פתח- “חלוצים לפני המחנה”- בין חלוציות לאנרכיזם

מערך שיעור

את פתח- “חלוצים לפני המחנה”- בין חלוציות לאנרכיזם

לוגו את פתח

הצעה לפעילות מקוונת בכיתה לקראת יום הזיכרון
לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז”ל

 

הרצון להשפיע על המציאות ולשנות אותה, תמיד גורר אחריו שאלות בדבר שמירה על קו החוק :

• עד לאן ניתן למתוח את הגבולות עם החוק, מהם האזורים האפורים?
• מתי זה לגיטימי ואפילו מבורך ומתי היוזמה הופכת להיות מסוכנת והרסנית?

פתיח לשיעור:

סבב :
אם היה בך הכוח לשנות ולהשפיע על דבר אחד במציאות הישראלית של היום, הייתי רוצה לשנות את…
• בקשו מהתלמידים להתחיל את המשפט כך: “אם היה בי הכוח להשפיע ולשנות דבר אחד במציאות של היום הייתי בוחר ב…”

 

תרגיל כתיבה:
התלמידים.ות יתבקשו, כתרגיל אישי, לכתוב ולתאר בפסקה קצרה (ארבע חמש שורות) את המצב המתוקן ביחס לסוגיה שהעלו.
• שיתוף קצר – התלמידים.ות יקריאו את הפסקה שכתבו, בסדר מסוים, ויתבקשו להוסיף ולומר מה היו מוכנים לעשות בשביל שהדבר יתממש.

 

תרגיל בפדלט:
1. האם חשובים קווים אדומים בהשגת מטרה, ומדוע?
2. מהם הקווים האדומים שלך?
• המורה יפנה לתלמידים.ות שכתבו דברים שונים בפדלט ויבקש את התייחסותם למה שכתבו.
בשלב זה יש להדגיש נקודות דומות ונקודות שונות בין דברי התלמידים והתלמידות.

 

העמדת השאלה:
מתי חלוציות לפני המחנה היא ברוכה ומתי היא מסוכנת? מהם הקווים האדומים שלנו בניסיון להשפיע על המציאות?
התחלקות לחדרים ולימוד קצר בחבורות של שלושה/ ארבעה תלמידים (דף מקורות קיים).
התמקדות בלימוד אודות הדמויות: נחשון, קרח, יתרו.

 

סיכום במליאה :
חלוציות היא דבר מבורך וטוב ואף מהותי בעבודת ה’ ובאזרחות טובה.
יחד עם זאת, חלוציות (הובלה חיובית לשינוי) חייבת להיות כזו המבקשת לשתף פעולה עם המסגרת, לסייע לה להיטיב ולתקן. אולם כשתנועת שינוי סרה מ’דרכי שלום’ ומייצרת פגיעה באחר באופן מודע בניגוד לרצונו, או כשהיא פועלת בחוסר אחריות ו/או מבקשת לערער על הסמכות ועל המסגרת עצמה, שם היא הופכת מתנועה מבורכת לתנועה מסוכנת ומגונה, ואינה מכונה כ’חלוציות’ כי אם מובילה ל’אנרכיזם’.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן