fbpx

אתיקה של בחירות- ג’

מערך שיעור

אתיקה של בחירות- ג’

עבודה מעשית -פרקטיקה של הנלמד בשיעורים הקודמים העוסקים באתיקה של בחירות.

המערך הוא חלק משלושה שיעורים העוסקים ב”אתיקה של בחירות”. יש אפשרות להעביר כל שיעור כשיעור בודד, וישנה אפשרות להעביר את השיעורים כמערך נבנה. שיעורים אלו יכולים להיות כחלק משיעורי מחשבת ישראל, שיעורי חינוך ושיעורי אזרחות. השיעורים מיועדים לכיתות הגבוהות – כיתות י”א – י”ב.

המערך כולל שיעור המתאים להוראה פנים אל פנים ומערך מקביל המתאים להוראה מרחוק.

מבוא למורה :

מטרות השיעור:
1. אבחנה יסוד בין סובלנות לפלורליזם.
2. הקניית דרכים לניהול ויכוח פוליטי פורה ומעמיק.

מושגים מרכזים:
1 .סובלנות.
2 .שיח פלורליסטי.
3 .קמפיין בחירות.
4 .שיח דיאלוגי.

רעיון מארגן מרכזי:

תרבות השיח משפיעה על השיח עצמו ככל שנסגל לעצמנו יותר יכולת של הקשבה נוכל להתייחס בצורה מדויקת יותר לטענות הצד השני, להבין יותר טוב את עמדתו וכך גם את עמדתנו שלנו.

מהלך השיעור- עבודה מעשית:

סדנה: התחלקו לזוגות. בחרו סוגיה פוליטית שנמצאת במחלוקת. נהלו וויכוח על הסוגיה ביניכם על פי הכלל הבא: – צד א’ משמיע את דעתו וטיעוניו. הצד השני לא מגיב כלל. – כשצד א’ מסיים. אומר המאזין: “שמעתי אותך אומר ש….” וחוזר על דברי חברו )משתדל באופן מדויק(. אם יש מקום לתיקון, צד א’ מתקן. – רק לאחר מכן ייענה צד ב’ לטענות צד א’. – כשצד ב’ משמיע את תשובתו, צד א’ מקשיב ומאזין בשקט על פי הכללים הנ”ל. וחוזר חלילה. צריך לתת לתהליך זמן כדי שהוא יהיה נכון וטוב.

 

התלמידים לא מקשיבים שזוג אחר עושה את ההתנסות שלו.

סדנה- התחלקו לזוגות/ קבוצות

כל קבוצה / זוג מקבלת דיון פוליטי על נושאים רלוונטיים[1].

– התלמידים מקבלים זמן לכתוב את הטיעונים שלהם.

-התלמידים צריכים לעשות את הדיון הפוליטי לפי הכללים הכתובים במצגת.

-בזמן הצגת הדיון , התלמידים האחרים צריכים להגיב לויכוח בסימון מחיאת כף על גבי המסך שלהם אם הם חושבים שהזוג עמד במשימה.

רפלקציה על הפעילות:  תובנות מתוך הפעילות, אבחנות, מחשבות.  מה הרגשתם? האם זה היה קשה? אם כן מה היה קשה?  האם הצלחתם להבין טוב יותר את דברי הצד השני? האם זה שינה משהו בהתייחסותכם לסוגיה? רפלקציה –

 

עובדים על השאלות מתוך המצגת ומנסים להבין את חווית הסדנה בצורה הטובה ביותר.

סיכום- ראינו שהאופן שבו מתקיים הדיון מאפשר לנו לעמוד על שתי נקודות מרכזיות:

1 .סובלנות – היכולת שלי להקשיב גם לדברים שקשים לי, לתת מקום על מנת שגם לי ייתנו מקום. יש כאן “אמנה חברתית – פוליטית” אלחם בדעתך אבל אלחם גם על מנת שאתה תוכל להשמיע אותה.

2 .פלורליזם – הבנה נוספת, דיון ראוי, מכבד, מקשיב – כל אלה מאפשרים הבנה טובה יותר של העמדות השונות, ראייה מורכבת לצד הנחה שהאמת והמציאות אינם שחור או לבן.

כדאי לנצל את השיעור המקוון כדי להפוך את הסיכום לחזותי. לאחר שמוציאים את המסקנה מהתלמידים ונותנים למסקנות התלמידים את הכותרות: סובלנות ופלורליזם המסקנה צריכה להיות חזותית.

יש כמה אופציות:

  1. ניתן להוסיף זאת לפדלט – שכל תלמיד יבחר את אחד מהערכים : סובלנות / פלורליזם וימצא או יצור תמונה שמציגה את הערך, בהקשר למה שלמדנו. ויוסיף אותה לפדלט.
  2. ניתן לבקש מכל תלמיד שימצא תמונה שמייצגת את אחד הערכים וישים אותה כרקע לעצמו.

[1] רשימת נושאים רלוונטיים נמצאת בנספחים של השיעור.

 

נספחים:
דוגמאות לנושאים פוליטיים המתאימים לדיון:
1. אוטובוסים ומרכולים בשבת
2. חמץ בפסח במקומות ציבוריים או בבתי חולים
3. כמה כוח יש לבית המשפט העליון
4. האם המדינה שלנו היא קודם יהודית או קודם דמוקרטית?
5. האם ראש ממשלה יכול לכהן כשמתנהל מולו משפט?
6. האם אפשר להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת?
7. האם צריכים לחזור לגבולות 67?
8. האם צריך לתת תקציבים של המדינה לכל יצירה גם היא מבקרת את המדינה?
9. אלו זכויות אמורים לקבל המיעוטים בארץ?
10. האם צריך לעשות את חוק גיוס חובה?
11. שטחים תמורת שלום?
12. שלום תמורת מטוסים?

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן