fbpx

ישראל והתפוצות

  • סינון

  • כיתה

למרות היותה של מדינת ישראל מדינה קולטת עלייה, החורטת על דגלה ומכריזה במגילת העצמאות כי תקבל בברכה את כל יהודי העולם, עדיין המפגש בין עולים וותיקים מאופיין בדעות קדומות. בהצעה לשיעור זה נעסוק ברמה העקרונית של חשיבה סטראוטיפית….
ימים אלה בהם רוחות המלחמה נושבות באירופה ותמונות של פליטים ממלאות את מרחבי הרשת מעלות מחדש את הסוגיה והשאלה מהי האחריות או המחויבות של מדינת ישראל לקהילות היהודיות שבחרו לגור לחו"ל ונמצאות כרגע במצוקה….
בשיעור נדון ונעמיק ביחסים בין יהודי התפוצות ויהודי ישראל ומדינת ישראל. נלמד על התרומה ושיתוף הפעולה על יהודי התפוצות (בעיקר אמריקה) עם מדינת ישראל והחברה בארץ וננסה לנסח לעצמנו מהי הזיקה הראויה בין שתי הקבוצות האלו? …
בשיעור הזה נבקש לבדוק מה קורה כאשר זהויות שונות נפגשות במרחב הציבורי וכיצד ניתן לקיים את המפגש הזה בצורה הטובה והמועילה ביותר…
יום העליות מזמן לנו התבוננות על גלי העלייה השונים , על חוויות העולים, בני העולים שחוו בקשיי המעבר של הוריהם ומזמין למחשבה עלינו כחברה קולטת עלייה – על מה שנעשה ומה שנדרש עוד לעשייה. …
בשיעור זה נלמד על אופיין השונה של הקהילות היהודיות בארץ ובתפוצות ונבין כי שוני זה קשור, בין היתר, למציאות בה חיה כל אחת מן הקהילות. וכן נברר כיצד יכולה היהדות הישראלית להעשיר את עולמה באמצעות תכנים ומודלים יהודיים הקיימים מעבר לים…
דילוג לתוכן