אכיפת ההלכה על- ידי חוקי ההלכה

המאמר מובא מתוך כתב העת "דעות" גליון ל"ד תשכ"ז עמ' 243-246 ננסה לבחון את השאלה, באיזו מידה אפשרית במדינת ישראל ...
להמשך קריאה
בחירות

קוד אתי לבחירות

עקרון היושרה האתיקה עוסקת בשאלה כיצד נכון וראוי לנהוג. האתיקה מניחה שמעבר לרעיונות, לפילוסופיה ולערכים יש גם מציאות המחייבת אותנו ...
להמשך קריאה

מדינה יהודית ומדינה דתית

ממחרת הפסח של שנה זו כתבתי למרן הרב ר' יוסף דב הלוי סולובייצ'יק שליט"א, רבן של הגולה, מכתב בענייני דת ...
להמשך קריאה
תמונת דגלי ישראל, יום העצמאות

יום העצמאות: אופי והלכה

לפי הלוח העברי יום העצמאות יכול לחול בימים שני רביעי שישי ושבת. בעקבות דרישת הרבנות הראשית נקבע לפי החוק שאם ...
להמשך קריאה
מותר ואסור

'מותר' ו'אסור' במחלוקות פוליטיות

כאשר חושבים על העולם היום, מתבררת אבחנה אחת מאוד בסיסית: יש מדינות שבהן מתנהל ויכוח, ואפילו מאבק פוליטי מאוד נוקב, ...
להמשך קריאה
מנהיג

דמוקרטיה אינה מעבדה

האם הגינותו של מנהיג, התאמתו לתפקיד וכישרונותיו הם אמת המידה היחידה לסמכותו? נראה שבדמוקרטיה העניין מורכב מעט יותר וטוב שכך ...
להמשך קריאה

יחד או לבד: שלוש השבועות והרהורים על שיטת סאטמר

באופן פרדוקסלי, ולמרות היותה של חסידות סאטמר חסידות קיצונית הדוגלת בהתבדלות כמעט מוחלטת, תפיסתם מייצגת את התפיסה של יחסי עם ...
להמשך קריאה
דגל ישראל על מפה

בין ישראל לעמים

אחת הסוגיות העיקריות המעסיקות את עולם ההגות היהודית לדורותיו היא סוגיית היחס בין ישראל לעמים. נושא זה משמעותי לא רק ...
להמשך קריאה
חוק יסוד

הלאומיות כשער לאהבת האדם

הלאומיות לא רק שאינה סותרת את האוניברסאליות אלא אדרבא! היא בונה אותה בצורה בריאה רחבה ומהודרת. שאיפה לאוניברסאליות ללא לאומיות ...
להמשך קריאה
כיפה על סידור

הגר אשר בקרבך

המעבר מן ההגות וההלכה שנוצרו ברובן בזיקה אל רשעי אומות העולם ששלטו בנו בימי השעבוד והגלות, להגות והלכה הנובעות מן ...
להמשך קריאה
גלובוס

בין תפוצות לגולה

האם להשתמש במונח יהדות הגולה או יהדות התפוצות, או הפזורה? מאז שיבת ציון קיים מתח בין תפיסתם העצמית של בני ...
להמשך קריאה
תמונה של הסדרה הרמון

ביקורת: ההרמון והליברליזם

בפתיחת הסדרה "הרמון" מופיעות כתוביות, המצהירות כי "כל דמיון בין הסדרה לבין אירועים אמיתיים הוא מקרי בהחלט". נדמה אמנם כי ...
להמשך קריאה
והוצאתי

והוצאתי

למי מותר להתחמם לאורה של 'מדורת השבט'? חלק בלתי נפרד מהיכולת להיות קבוצה היא הכניסה לבית וסגירת הדלת, אולם יש ...
להמשך קריאה
והצלתי

והצלתי

קודם כל יש להציל! רעיון ההצלה נמצא בתשתית הזהות הלאומית של מדינת ישראל. הצלה היא "סור מרע", היא הפסקת האיום, ...
להמשך קריאה
וגאלתי

וגאלתי

פתאום הגיעה הגאולה. בסך הכל, החרדה הקיומית, שמלווה אותנו כעם במשך שנים ארוכות, בעצם מאז ומעולם, הולכת ומתפוגגת. אולי, אפשר ...
להמשך קריאה