אכיפת ההלכה על- ידי חוקי ההלכה

המאמר מובא מתוך כתב העת "דעות" גליון ל"ד תשכ"ז עמ' 243-246 ננסה לבחון את השאלה, באיזו מידה אפשרית במדינת ישראל ...
בחירות

קוד אתי לבחירות

עקרון היושרה האתיקה עוסקת בשאלה כיצד נכון וראוי לנהוג. האתיקה מניחה שמעבר לרעיונות, לפילוסופיה ולערכים יש גם מציאות המחייבת אותנו ...

מדינה יהודית ומדינה דתית

ממחרת הפסח של שנה זו כתבתי למרן הרב ר' יוסף דב הלוי סולובייצ'יק שליט"א, רבן של הגולה, מכתב בענייני דת ...
תמונת דגלי ישראל, יום העצמאות

יום העצמאות: אופי והלכה

לפי הלוח העברי יום העצמאות יכול לחול בימים שני רביעי שישי ושבת. בעקבות דרישת הרבנות הראשית נקבע לפי החוק שאם ...
מותר ואסור

‘מותר’ ו’אסור’ במחלוקות פוליטיות

כאשר חושבים על העולם היום, מתבררת אבחנה אחת מאוד בסיסית: יש מדינות שבהן מתנהל ויכוח, ואפילו מאבק פוליטי מאוד נוקב, ...
מנהיג

דמוקרטיה אינה מעבדה

האם הגינותו של מנהיג, התאמתו לתפקיד וכישרונותיו הם אמת המידה היחידה לסמכותו? נראה שבדמוקרטיה העניין מורכב מעט יותר וטוב שכך ...

יחד או לבד: שלוש השבועות והרהורים על שיטת סאטמר

באופן פרדוקסלי, ולמרות היותה של חסידות סאטמר חסידות קיצונית הדוגלת בהתבדלות כמעט מוחלטת, תפיסתם מייצגת את התפיסה של יחסי עם ...
דגל ישראל על מפה

בין ישראל לעמים

אחת הסוגיות העיקריות המעסיקות את עולם ההגות היהודית לדורותיו היא סוגיית היחס בין ישראל לעמים. נושא זה משמעותי לא רק ...
חוק יסוד

הלאומיות כשער לאהבת האדם

הלאומיות לא רק שאינה סותרת את האוניברסאליות אלא אדרבא! היא בונה אותה בצורה בריאה רחבה ומהודרת. שאיפה לאוניברסאליות ללא לאומיות ...
כיפה על סידור

הגר אשר בקרבך

המעבר מן ההגות וההלכה שנוצרו ברובן בזיקה אל רשעי אומות העולם ששלטו בנו בימי השעבוד והגלות, להגות והלכה הנובעות מן ...
גלובוס

בין תפוצות לגולה

האם להשתמש במונח יהדות הגולה או יהדות התפוצות, או הפזורה? מאז שיבת ציון קיים מתח בין תפיסתם העצמית של בני ...
תמונה של הסדרה הרמון

ביקורת: ההרמון והליברליזם

בפתיחת הסדרה "הרמון" מופיעות כתוביות, המצהירות כי "כל דמיון בין הסדרה לבין אירועים אמיתיים הוא מקרי בהחלט". נדמה אמנם כי ...
והוצאתי

והוצאתי

למי מותר להתחמם לאורה של 'מדורת השבט'? חלק בלתי נפרד מהיכולת להיות קבוצה היא הכניסה לבית וסגירת הדלת, אולם יש ...
והצלתי

והצלתי

קודם כל יש להציל! רעיון ההצלה נמצא בתשתית הזהות הלאומית של מדינת ישראל. הצלה היא "סור מרע", היא הפסקת האיום, ...
וגאלתי

וגאלתי

פתאום הגיעה הגאולה. בסך הכל, החרדה הקיומית, שמלווה אותנו כעם במשך שנים ארוכות, בעצם מאז ומעולם, הולכת ומתפוגגת. אולי, אפשר ...