מעגל אנשים

מושג ה’הקהל’ ומושג ה’ברית’

מאמר מתוך ידיעון על קולות, קהילות ומצוות הקהל - ליום הזיכרון לרצח רוה"מ יצחק רבין תשפ"ג אל מול מושג ההקהל ...
ידיים

הקהל – שותפות מתוך אחריות השונים

מאמר מתוך ידיעון על קולות, קהילות ומצוות הקהל - ליום הזיכרון לרצח רוה"מ יצחק רבין תשפ"ג על הפסוק "וַיְהִי בִישֻׁרוּן ...
כתר

פרקטיקה של ‘הקהל’

מאמר מתוך ידיעון על קולות, קהילות ומצוות 'הקהל' - ליום הזיכרון לרצח רוה"מ יצחק רבין תשפ"ג שתי פעולות מרכזיות באות ...
לחיצת יד

‘הקהל’ והמדינה הדמוקרטית

מאמר מתוך ידיעון על קולות, קהילות ומצוות הקהל - ליום הזיכרון לרצח רוה"מ יצחק רבין תשפ"ג על פלורליזם, הסכמיות וממלכתיות ...
החלפת כסף

קצת על כלכלה שיתופית

מאמר מתוך ידיעון על קולות, קהילות ומצוות הקהל - ליום הזיכרון לרצח רוה"מ יצחק רבין תשפ"ג בעולם הסוציולוגיה נוהגים להבדיל ...
אנשים מחזיקים דגל

ממלכתיות

מאמר מתוך ידיעון על קולות, קהילות ומצוות הקהל - ליום הזיכרון לרצח רוה"מ יצחק רבין תשפ"ג מושג ה'הקהל' השני עליו ...