fbpx

טענה

טענה

לוגו את פתח

מתוך את פתח- אתגר פירוק הזהויות בעולם פוסטמודרני

 

הטענה מוציאה מהכוח אל הפעול את העולם הערכי של האדם סביב המוחזקות (מורשת). הטענה איננה הוכחה. הטענה היא פריסת העולם הערכי שלי אל מול המוחזקות. הטענה חשופה לערעור ולהרהור אבל היא עדיין מסוגלת לתת הקשר ולהסביר את המוחזקות עצמה. לדוגמא: אם המוחזקות שלי היא "שמירת השבת" הטענה עשויה להיות: "שבת מטעינה אותי באנרגיות לכל השבוע, היא ממתנת את כוח השליטה שלי בעולם ונוטעת בי ענווה או התנקות ומנוחה". בכל הטענות הללו אין ראייה או הוכחה אחת – מדוע שבת היא "אמת מוחלטת" המחייבת את שמירתה, אבל טענות אלו בהחלט עשויות לחזק ולתקף את השבת עצמה עבור האדם ובן שיחו.

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן