fbpx

והצלתי

והצלתי

קודם כל יש להציל!

רעיון ההצלה נמצא בתשתית הזהות הלאומית של מדינת ישראל.

הצלה היא “סור מרע”, היא הפסקת האיום, ובתוך כך עולה השאלה – ומה הלאה?

מתוך שני פסוקים בפרק ו’ בספר שמות נלמדות ארבע לשונות הגאולה:

לָכֵן אֱמֹר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל: אֲנִי ה’,

וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם,

וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם,

וְגָאַלְתִּי אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבִשְׁפָטִים גְּדֹלִים.

וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם, וְהָיִיתִי לָכֶם לֵא-הִים,

וִידַעְתֶּם כִּי אֲנִי ה’ אֱ-לֹהֵיכֶם, הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלוֹת מִצְרָיִם.

 

אם נתעכב על הפסוקים, נראה, שהמילה ‘והצלתי’ נמצאת במקום משונה מאד. על פי מילון אבן שושן, פירוש המילה “הצלה” היא “חילוץ מסכנה”. אם כך היינו מצפים למצוא את ‘והצלתי’ כפעולה הראשונה בתהליך הגאולה של עם ישראל. קודם כל יש להציל!

הצלה היא הפסקת האיום על ידי הפרדה בין המאיים למאוים, היא איננה פתרון והיא איננה גאולה, אבל היא הכרחית כדי שהגאולה הפוטנציאלית תוכל להתממש. היא כעין “סור מרע” על מנת שיתקיים “עשה טוב”.

כאשר החלו הוגי הרעיון הציוני לחלום על מדינה, עמדו לנגד עיניהם שני כיוונים : מדינה לעם היהודי, בו יוכל לממש את חלומו ואת חזונו, אך בה בעת היה גם היבט פונקציונלי: המדינה העתידית צריכה הייתה לשמש מדינת מקלט והצלה לעם היהודי. בשנות הקמת המדינה נדחה לעיתים הרעיון למול החזון הגדול, מה שהביא למדיניות העלייה הסלקטיבית, אולם כשהתברר שריכוז יהודי כלשהו שרוי בסכנה, נחלצה מדינת ישראל להעלותם לארץ.

רעיון ההצלה נמצא בתשתית הזהות הלאומית של מדינת ישראל. תקציב הביטחון של מדינת ישראל הוא ענק, זאת במטרה להיות מקום חזק ומגן. כשמתרחשים אירועי טרור נגד קהילות יהודיות בעולם, חוזרים ומזכירים ראשי המדינה כי עליהם לעלות לארץ. אנחנו איננו מהססים להיחלץ לעזרה, כאשר מתרחשים אסונות בעולם. ברעידת האדמה בטהיטי היה בית החולים הישראלי מקום של חיים בתוך ים המוות, אלפי פצועים מסוריה המדממת הגיעו ומגיעים למדינת ישראל לקבלת טיפול מציל חיים.

ובתוך כך עולה השאלה: ומה הלאה?
הצלה היא “סור מרע”, היא הפסקת האיום, אולם היא רק שלב בתהליך הגאולה. אי אפשר לעצור בהצלה, יש להמשיך הלאה לבנייה ולגאולה. שנת השבעים של מדינת ישראל מזמנת לנו את האפשרות לשוב לרגע אל החזון הגדול, להיות מקלט הצלה לכל מי שזקוק לכך מבית ומחוץ, ובה בעת גם לשאוף להתגשמות חזון הנביאים לתיקון עולם.

 

 

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן