fbpx

מובילים בחכמ"ה

מובילים בחכמ"ה

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"א 2021

מעגלי חשיבה והתבוננות לצוותי בחכמה בחמ"ד בהובלת עמותת "יסודות"

אנשי ונשות חינוך צוותי בחכ"מה מחוזיים:
מחמ"ד, יועצת בכירה, מוביל חברתי ערכי, מוביל רבנים, מוביל פדגוגי- לב לדעת פמ"ע.

מוזמנים להצטרף לארבעה מפגשי חשיבה והתבוננות על דרכי עבודת המחוז או צוות בית הספר ברוח בחכ"מה- בית חינוך כמשפחה.
במפגשים נדייק, נעמיק ונדון בטיפוח זהות ציונית דתית אל מול אתגרי השעה, נקיים למידת עמיתים, שיח פדגוגי ומעשי בקבוצת השווים נערך ונבנה תוכניות עבודה לתשפ"ב ונלמד תכנים יהודיים ומתודות פדגוגיות וארגוניות.

ארבעה מפגשי זום, בין השעות 14:00-17:30
בתאריכים: 28 לאפריל, 5 במאי, 26 במאי, 9 ביוני

המעוניינים יוכלו להשלים את ההשתלמות ל 30 נקודות מוכרות לגמול בכל המסלולים.

דילוג לתוכן