fbpx

השתלמות שליחים

השתלמות שליחים

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"א 2021

בכל מקום שהם

השתלמות מקוונת חדשה מבית מינהל החינוך הדתי בשת”פ עם יסודות
המיועדת למחנכים ומורים שהינם שליחים חוזרים-  יוצאת לדרך !

ארבעה מפגשי זום בימי רביעי מ14:00 עד 17:00
28 באפריל, 26 במאי, 30 ביוני, 14 ביולי
וארבע יחידות א-סינכרוניות ללמידה ולחשיבה אישית וקבוצתית אודות :

יחסי ישראל והתפוצות- עבר, הווה וכיוון רצוי לעתיד.
איזון ומתח בין עידוד עליה לחיזוק קהילות יהודיות בתפוצות
תפקיד השליחים החוזרים לשמש גשר בין מרכזים יהודיים בעולם ולסייע בקליטת משפחות העולים.

תוצרי ההשתלמות יוגשו להנהלת החמ”ד
לדיון בבניית תכניות העבודה
עמידה בדרישות ההשתלמות תזכה את המשתתפים ב-30 נקודות גמול בכל המסלולים
אם אתם אנשי ונשות חינוך בוגרי שליחות חינוכית ארוכה שמוכנים לפעול בתוך מוסדות החינוך לחינוך מחבר בין יהודי העולם – נשמח שתצטרפו!

דילוג לתוכן