fbpx

השתלמות נוספת לרבני בתי ספר

השתלמות נוספת לרבני בתי ספר

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"א / 2021

מפגש זום ב-9.6.2021 , כ"ט סיון בשעות הערב
חמש יחידות א-סינכרוניות ללמידה עצמית
השתתפות במפגש סיכום פנים אל פנים במהלך ימי הלימוד לרבנים בחופשת הקיץ.

בהשתלמות נעסוק:
בניהול שיח הלכתי וערכי במציאות מורכבת.
בפרהסיה הדתית בבית הספר.
בקונפליקטים המובנים בחינוך הציוני דתי ועוד.

ההשתלמות מתאימה לרבנים שהשתתפו בהשתלמות החורף וגם למצטרפים חדשים.
עמידה בדרישות ההשתלמות תזכה את המשתתפים ב30- נקודות גמול בכל המסלולים. 

 

הזמנה להשתלמות
דילוג לתוכן