fbpx

השתלמות מקוונת היברידית חדשה למנהלים וצוותי חינוך בבתי ספר קולטי עלייה

השתלמות מקוונת היברידית חדשה למנהלים וצוותי חינוך בבתי ספר קולטי עלייה

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"א / 2021

טיפוח וחיזוק זהות ציונית דתית-ישראלית בקרב תלמידים עולים ובני משפחותיהם.

ארבעה מפגשי זום בימי רביעי
בחודשים יוני- אוגוסט 2021 (תמוז- אב תשפ"א)
וארבע יחידות א-סינכרוניות ללמידה ולחשיבה אישית וקבוצתית.

בהשתלמות נעסוק:

במאפיינים תרבותיים ואתגרי זהות ושייכות של תלמידים עולים ובני משפחותיהם.
נפגוש דמויות חינוכיות מובילות בתחומי קליטת עלייה.
נתכנן ונתרגל פדגוגיה מותאמת.
נדון יחד בדרך לטיפוח וחיזוק זהות ציונית דתית-ישראלית מתוך הכלה וערבות הדדית.

עמידה בדרישות ההשתלמות תזכה את המשתתפים ב-30 שעות גמול + ציון.
לשאלות ניתן לפנות ליעלה כהן 050-6289007

הזמנה להשתלמות
דילוג לתוכן