fbpx

השתלמות לרבני בתי ספר בחינוך המיוחד

השתלמות לרבני בתי ספר בחינוך המיוחד

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"א / 2021

חמישה מפגשי זום ומפגש מסכם אל פנים אל פנים במהלך חופשת הקיץ.

בהשתלמות נעסוק:
במעמדם ההלכתי ובמאפיינים הקוגניטיביים והרגשיים של תלמידי החינוך המיוחד.
באתגרים הייחודיים שמזמן תפקיד הרב במסגרת חינוכית זו.
בפרהסיה הדתית בבית ספר לחינוך מיוחד.
ביחסי הורים- מורים ותלמידים.
בעבודת צוות יעילה בין גורמי החינוך והטיפול.

ההשתלמות מתאימה גם לרבנים שהשתתפו בהשתלמות החורף .
עמידה בדרישות ההשתלמות תזכה את המשתתפים ב30- נקודות גמול בכל המסלולים.

 

הזמנה להשתלמות
דילוג לתוכן