fbpx

השתלמות למובילות יהדות

השתלמות למובילות יהדות

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"א / 2021

חמישה מפגשי זום ומפגש מסכם אל פנים אל פנים במהלך חופשת הקיץ.

בהשתלמות נעסוק:
בתפקיד הרוחני והמנהיגותי של מובילת יהדות בבתי הספר של החמ"ד.
בשותפות נשית בעולם התורה וההלכה.
בניהול שיח הלכתי וערכי במציאות מורכבת.
בפרהסיה הדתית בבית הספר.

עמידה בדרישות ההשתלמות תזכה את המשתתפות ב-30 נקודות גמול בכל המסלולים. 

הזמנה להשתלמות
דילוג לתוכן