fbpx

השתלמות המשך למובילות יהדות ורכזות לימודי קודש בחמ"ד- יוצאת לדרך !

השתלמות המשך למובילות יהדות ורכזות לימודי קודש בחמ"ד- יוצאת לדרך !

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"ב- 2021-2

שישה מפגשי זום בשעות נוחות

ההשתלמות תחל בסוף חודש סיוון ותסתיים במהלך 9 הימים
(סוף יוני, תחילת אוגוסט 2022)

-מסגרת ללמידת עמיתות ולהיוועצות חינוכית עם בעלי תפקידים רלבנטיים בחמ"ד
-כלים פדגוגיים לעבודת מובילת היהדות ורכזת לימודי הקודש בבית הספר
-לימוד משותף של מקורות וסוגיות רלוונטיות לתפקיד מובילת היהדות
-רעיונות לקידום יוזמות תורניות בבית הספר

ההשתלמות פתוחה למובילות יהדות ורכזות לימודי קודש בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים
עמידה בדרישות ההשתלמות תזכה את המשתתפות ב 30 נקודות מוכרות לגמול בכל המסלולים

לצפייה בתכנית ההשתלמות המלאה – לחצו כאן

הזמנה להשתלמות
דילוג לתוכן