fbpx

פיתוח זהות רוחנית ודתית בקרב נערות בחמ”ד

פיתוח זהות רוחנית ודתית בקרב נערות בחמ”ד

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"ב- 2021-2

כלים פדגוגיים לעיסוק בעולמות הרוח והקודש בבתי הספר ובאולפנות

בימי שלישי בשעות 18:30-21:30 , ו’ תמוז-י”ב אב, 5.7-9.8 בזום

-מסגרת ללמידת עמיתות ולהיוועצות חינוכית עם בעלי תפקידים רלבנטיים בחמ”ד
-כלים פדגוגיים לעבודת מובילת היהדות ורכזת לימודי הקודש בבית הספר
-לימוד משותף של מקורות וסוגיות רלוונטיות לתפקיד מובילת היהדות
-רעיונות לקידום יוזמות תורניות בבית הספר

ההשתלמות פתוחה לרבניות בתי ספר, מובילות יהדות , מחנכות ,
מורות למקצועות הקודש ונשות חינוך בתיכונים ובאולפנות

עמידה בדרישות ההשתלמות תזכה את המשתתפות ב 30 נקודות מוכרות לגמול בכל המסלולים

לצפייה בתכנית ההשתלמות המלאה –
לחצו כאן

הזמנה
דילוג לתוכן