fbpx

בניית זהותם האישית והדתית של בוגרי ובוגרות החמ”ד במציאות משתנה 

בניית זהותם האישית והדתית של בוגרי ובוגרות החמ”ד במציאות משתנה 

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"ב

חמישה מפגשי זום
בשעות 14:30- 17:30

בתאריכים  הבאים:  

יום רביעי 9.2.22  ח’ אדר א’

יום רביעי 23.2.22 כ”ב אדר א’

יום שלישי 8.3.22 ה’  אדר ב’ –
יום מחוזי חוויתי במכללת “שאנן” בחיפה

יום רביעי 6.4.22 ה’ ניסן (חופשת הפסח)

יום רביעי 27.4.22 כ”ו ניסן

 

ההשתלמות תכלול:

סדנאות חינוכיות
שיח עמיתים אודות אתגרי זהות בקרב תלמידי ותלמידות החמ”ד
שיחות עומק עם דמויות מעולם החינוך והטיפול.

ההשתלמות מיועדת למנהלים ומחנכים בתיכונים, ישיבות ואולפנות ולרכזים חברתיים.

השתתפות פעילה במפגשי הזום וביום המחוזי והכנת תכנית עבודה לשנת תשפ”ג
על בסיס התכנים והרעיונות מתוך ההשתלמות –
תזכה את המשתתפים ב-30 נקודות מוכרות לגמול בכל המסלולים.

תמונת הזמנה להשתלמות
דילוג לתוכן