fbpx

איש אשר רוח בו

איש אשר רוח בו

השתלמות לשנת הלימודים:

תשפ"ג 2022

חינוך במאה ה-21

ההשתלמות תעסוק בנושאי הליבה של החינוך החברתי ערכי, כפי שמוגדרים ע"י מינהל חברה ונוער והחמ"ד.

מטרת ההשתלמות

– להכיר את ההתמודדות של הילדים עם אתגרי המאה ה 21
– להעשיר ולבנות את דמותם של המחנכים ולהעצים את השפעתם החינוכית
– לסייע למחנכים, ומחנכות לבנות תוכנית חינוכית ערכית לשיעורי החינוך.
– להציע תכנים משרתי פדגוגיה והמשגות עקרוניות לנושאים הבאים לידי ביטוי בפעילויות אלה.
– לבנות קהילת מחנכים לשיח פתוח וללמידת עמיתים ולשיתוף ברעיונות ובבניה משותפת של שיעורי חינוך.

לצפייה בתכנית ההשתלמות המלאה –
לחצו כאן

דילוג לתוכן