fbpx

ערוץ 7

כולם מדברים על שכר, אף אחד לא מדבר על ערך

14/09/2023

זה נוער זה? חינוך בעידן של פוסטמודרניזם

25/07/2023

לעלות אל ההר, לרדת אל העם

23/04/2023

פוליטיקאים? לא בבית ספרנו

28/09/2022

אנרכיזם וחלוציות – הגבול שבין הובלת שינוי לפירוק המסגרת

29/10/2020

בחינות חדשות-ישנות לשנה חדשה

10/09/2020

קברות התאווה – הרהורים בימי קורונה

03/06/2020

“והדרת פני זקן” – מרחב ציבורי בלי זקנים?

30/04/2020

“כל דכפין ייתי ויכול” – גרסת תש”ף

02/04/2020

קרבן פסח – סמל ללידתו של עם

02/04/2020

חירות של עבדים, עבדות של בני חורין

29/03/2020

הלכה ודמוקרטיה בעיתות משבר וחירום

27/03/2020

גזירות, תעניות, פרוצדורות ורחמים

29/09/2019

מחנכי החמ”ד בעקבות הרמח”ל

30/01/2019

דילמת החינוך לריבוי הזהויות לאור מגילת אסתר

08/03/2017
דילוג לתוכן