בית מדרש משותף "בנתיבות השעה" עמותת יסודות וישיבת ההסדר "אהבת ישראל" בנתיבות

החברה הישראלית ניצבת בתקופה האחרונה בפני אתגר פנימי עצום, מן הגדולים והמורכבים בתולדותיה. אירועי השנה האחרונה, הקרע החברתי והמלחמה הנוכחית שאנחנו בעיצומה מעלים אל פני השטח שאלות יסוד בנוגע למשמעות ולייעוד של מדינת ישראל בשנת ה־75 לקיומה ולטיבה של השותפות הבסיסית שלנו כחברה. האחדות של החברה הישראלית הייתה נתונה בשנה האחרונה בסכנה של ממש. המלחמה שנכפתה עלינו מאפשרת היום “לב פתוח” לדיבור עמוק בין כל חלקי החברה הישראלית והזדמנות לריפוי, אולם היא גם מייצרת אתגרים רבים ביחס לאמון הציבור במדינה, על מערכותיה השונות, הקשורים בקשר הדוק לחוסנה ואחדותה של החברה.  

בית מדרש “בנתיבות השעה” הוא שיתוף פעולה בין ישיבת ההסדר “אהבת ישראל” בנתיבות לבין עמותת “יסודות”. משתתפי בית המדרש הם צוות הישיבה, נשות הצוות ובוגרי הישיבה בגילאים שונים. בית המדרש עוסק בנושא: “האחדות ואתגרי השעה”. בבית המדרש אנו מבקשים, באמצעות  כלים שונים לדון, לברר ולזקק את אתגרי השעה וההתמודדות הראויה איתם באופן פתוח, מאתגר ומעורר לחשיבה חדשה. אנו מבקשים  להבין את ערך ה”אחדות” לעומק לפרוט אותו לשאלות, אתגרים וסוגיות  ולהבין לעומק את הדרכים לממש אותו. כל מפגש כולל: סדנאות, הרצאה חיצונית מקצועית הנוגעת בעניין, לימוד מקורות, המשגות מקצועיות ודיון ממוקד בחיבור שבין התיאוריה לבין המציאות – איך מממשים את הרעיון ונותנים לו תוקף במציאות.

מתוך הלימוד בבית המדרש יופק תוצר פדגוגי משמעותי באופן שיאפשר לאנשי ונשות  החינוך  לבנות מתוך הדברים שעלו בבית המדרש את המעשה החינוכי שלהם.