בית המדרש דורות של המכינות הקדם צבאיות,  שם לעצמו כמשימה להעמיק בנושאים המאתגרים את סדר היום ולכוון למשימה החינוכית. בשלב זה המשכנו לשאול את עצמנו- מה התפקיד החינוכי של המכינות בעת הזאת, בדור הזה?

מנחי עמותת יסודות מגיעים בכובע חינוכי, כעמותה חינוכית עצמאית, שמשתפת פעולה עם הרצוג, העוסקת בחינוך ובדיון מורכב בלי לפרק את הזהות.

בית המדרש דורות מבקש ליצור מרחב למידה משותף, בין דורי, בין הר”מים לבוגרים. אנו רואים במרחב שכזה הזדמנות לדיון בסוגיות הבוערות בחברה הישראלית ובעולם היהודי כולו. שאיפתנו היא לייצר מרחב שיח חינוכי ופדגוגי מוגן, ללמידה ודיון סדנאי משותפים בין הרמ”ים לבוגריהם, הבאים משטח העשייה הציבורית. באופן זה אנו מקווים לייצר קריאת כיוון עדכנית ומשמעותית לתפקיד החינוכי של עולם המכינות הקד”צ התורניות אל מול אתגרי השעה והזהות של הדור הזה.

בשלב א’  – עסקנו בהצפת הבעיה ובפערי השפה בין הדורות. בשלב ב’ –  עסקנו בדבר האתגר החינוכי, תוך התבוננות כנה לשדה ולמקומם של התלמידים והחברה הציונית-דתית בכללותה. ניסינו לייצר שיח בין דורי לומד, תוך המשגה ודיוק וממנו לכוון למעשה החינוכי הראוי אל מול אתגרים אלה. בשלב ג’ – בחרנו להתמקד ביחסים שבין הרב/המחנך לבין התלמיד ובהקניית כלים המותאמים לדור ולתקופה ליצירת קשר זה. שאלנו מיהם התלמידים העומדים מולנו? מהם האתגרים, החוזקות, החולשות, המשימות והזהויות שלהם?

מתוך היכרות עם עולמם של התלמידים, עסקנו בהרחבה במושג המוחזקות וחשיבותו לתהליך החינוכי ולבניית זהותם הדתית והתורנית. ניסינו להתבונן לעומק בלימוד התורה עצמו, אילו שאלות עשויות להפוך את הלימוד למצמיח, רלוונטי ומשמעותי בעולמו של התלמיד ועד כמה יש לחשוף את התלמיד לנקודות מבט שונות על המציאות.