fbpx

מנהיגות

מערך שיעור

מנהיגות

מנהיגות, פירושה קודם כל, דאגה לצרכי הציבור שאותו מנהיגים. זהו גם התבחין הראשון שבאמצעותו בודקים מיהו המנהיג הראוי.
אמרו חז"ל: "אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור" (בבלי, ברכות נה, עא) מכאן עולה איפה, כי בעת בחירת מנהיג, לדעת הציבור נודעת חשיבות מכרעת.
מנהיגות דמוקרטית מנסה להתאים את עצמה לשתי תפיסות יסוד אלו: לפעול מכוח העם ולפעול לטובת העם.

ביחידה זו שלושה מערכים בנושאים:

  1. לטובת העם.
  2. משה מנהיג העם.
  3. מנהיגות דמוקרטית.

המטרות:

  1. ללמוד על כך שהמנהיג צריך לפעול לטובת העם.
  2. ללמוד על היבט מרכזי במנהיגות משה רבנו – טובת העם.
  3. ללמוד על שני עקרונות מנהיגות דמוקרטיים:
    א. העם הוא מקור הסמכות של המנהיגים.
    ב. גם המנהיגים כפופים לחוק.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן