fbpx

מדינה וחברה- כללי המשחק

מערך שיעור

מדינה וחברה- כללי המשחק

כדי שחברה תוכל להתקיים, יש צורך שיהיה בה סדר. אם כל פרט יעשה כרצונו עלולה להיווצר אנרכיה, והחברה לא תוכל לתפקד כחברה. סדר זה מושג באמצעות כללי התנהגות – חוקים. יחד עם זאת יש צורך בשלטון – שיכפה את שמירת החוק. בשלטון דמוקרטי האזרחים שותפים לקביעת החוקים ואין הם נכפים בכוח כי אם בשותפות ובהסכמה.

רבי חנינא סגן הכוהנים אומר: הווי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בְּלֶעו"
(מסכת אבות, פרק ג' משנה ב')

היחידה כוללת שלושה מערכים בנושאים הבאים:

 1. בלי חוקים אין סדר.
 2. חוקים כמגנים.
 3. חובת הציות.

 

מטרות:

 1. ללמוד שמטרת החוקים היא לקיים סדר בחברה.
 2. להכיר בכך שבחברה חופשית חוקים מתקיימים על בסיס הסכמה ושותפות.
 3. ללמוד שמטרת החוקים בחברה הדמוקרטית היא, בין השאר, להגן על הפרט
  בחברה.
 4. להכיר בחובת הציות לחוקים ולדון באפשרות שתיווצר התנגשות בין דרישות
  החוק לבין רצונותיו של הפרט.

 

 

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן