fbpx

זכויות וחובות האדם

מערך שיעור

זכויות וחובות האדם

האדם נברא בצלם א-לוהים.
הרעיון העולה מן הדברים – משמעות הידמות האדם לה' מחייבת אותו להידמות לה' בדרכיו.
בניסיון להידמות לה' בדרכיו, אנו מחויבים לפעול לטובת הנברא בצלמו כלומר, האדם.
בעולם המושגים הדמוקרטיים המושג "זכויות האדם"  הוא התשתית הרעיונית למערכת ערכים שלמה.

ביחידה זו נלמד:

– מה משמעותן של זכויות האדם.

– השוואה להיבט יהודי המדבר דרך מושג של "חובות האדם".

– נברר מהי אחריות המדינה בדבר השמירה על זכויות האדם.

מערך זה מורכב משלושה חלקים:

  1. בצלם א-לוהים.
  2. חובות שהן זכויות.
  3. חברה מכבדת.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן