fbpx

הדמוקרטיה, האזרח והאחריות

מערך שיעור

הדמוקרטיה, האזרח והאחריות

מדינה דמוקרטית מתקיימת בידי אזרחיה. כאשר האזרחים מגלים מעורבות: משלמים מיסים, משרתים בצבא, מצביעים בבחירות, מביעים את דעותיהם בעניינים שונים שעומדים על סדר היום הציבורי – הם מקיימים חברה פתוחה, חופשית ומסודרת.
אם האזרחים אדישים ואינם מקבלים אחריות למעשה הם מאפשרים לקבוצות אינטרסנטיות או קבוצות מיעוט קיצוניות לנהל את ענייני המדינה ולהשפיע עליהם.

היחידה בנויה משלושה שיעורים בנושאים הבאים:

  1. מהי אחריות.
  2. אחריות המדינה.
  3. אחריות ביהדות.

משך כל שיעור כ- 45 דק'.

המטרות החינוכיות:

1 .לבחון מהי אחריות מן ההיבט האישי.
2 .להכיר את יחסי הגומלין שבין המדינה לבין אזרחיה בנושא האחריות.
3 .ללמוד על אחריות מן המקורות היהודיים.

בעזרים המצורפים ניתן למצוא- יחידת מבוא למורה ואת מערכי השיעור.

דעתך חשובה לנו נשמח לשמוע אותך:

דילוג לתוכן