על מחאה וסרבנות

גדר

הצהרתם של חיילי הסדר כי לא ימלאו פקודות לפנות יישובים ותגובתו החריפה של צה”ל – כולל ביטול ההסדר עם  הישיבה שהעומד בראשה גיבה את סרבנות תלמידיו – והחלטת הממשלה על הקפאת הבניה ביו”ש שזכתה אף היא לתגובה כי הישובים ימנעו מפקחי המנהל האזרחי מלבצע את משימתם, העלו על סדר היום של הציבור הדתי טיעונים שאולי […]