אכיפת ההלכה על- ידי חוקי ההלכה

המאמר מובא מתוך כתב העת “דעות” גליון ל”ד תשכ”ז עמ’ 243-246 ננסה לבחון את השאלה, באיזו מידה אפשרית במדינת ישראל חקיקה הבאה לאכוף הלכות, ומה הם התנאים לכך. תחילה נעסוק בהנחות היסוד של ההלכה לעומת הנחות היסוד של מדינה דמוקרטית- ליברלית, ולאחר מכן נשאל את עצמנו, אם יכולה ההלכה להתאים את עצמה למדינה שבה מקובלות […]