“מה נשתנה”? – בעקבות המסע לפולין

הולכים על פסי הרכבת באושוויץ

מאמר מתוך ידיעון מסעות פולין- עכשיו חוזרים הביתה קשה השיבה הביתה ממסע פולין – הנחיתה המהירה לחיי היומיום האפורים והשגרתיים, להבלי העולם, ללימודים – מתוך עוצמת החוויה בדרכי פולין האבלות. הלב מבקש משמעות, הנשמה מחפשת מהות, וכל ישותך אומרת: “מה נשתנה”? – מה נשתנה עולמי בעקבות המסע? מה הִשתנה בי, באורח חיי, במעשיי ובמחשבותיי, בעקבות […]