בין ישראל לעמים

דגל ישראל על מפה

אחת הסוגיות העיקריות המעסיקות את עולם ההגות היהודית לדורותיו היא סוגיית היחס בין ישראל לעמים. נושא זה משמעותי לא רק בהיבטים ההלכתיים והפילוסופיים שלו אלא גם במשמעותו החינוכית בעיצוב השקפת הנוער הדתי לאומי, במיוחד על רקע מערכת היחסים המורכבת בין יהודים לערבים במדינת ישראל. הקב"ה בחר בעם ישראל כעם סגולה. עובדה זו מתבטאת בפסוקים רבים […]