מכתב הרבנים – היבטים הגותיים וחינוכיים

מכתב הרבנים

לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי שחל ב-13.12.2010 פרסם המפמ”ר על הוראת האזרחות מכתב ובו נכתבו, בין היתר, הדברים הבאים: “עניין מטלטל אחר, הוא פרסום גילוי הדעת של הרבנים בנושא איסור מכירה או השכרה של נכסים למי שאינם יהודים. זהו אירוע שאי אפשר שלא להתייחס אליו… התרחשות קשה זו מצטרפת לנתונים על עמדות סטריאוטיפיות, גזעניות ושליליות […]