יחסו של הרב עובדיה יוסף למדינת ישראל

הרב עובדיה יוסף

יחסה של החברה החרדית לציונות לדורותיה נע בין שני קטבים, שביניהם ניתן למקם קבוצות שונות בחברה זו. הקוטב האחד הוא שלילת הרעיון המרכזי של הציונות – הקמת מדינה לעם היהודי בארץ ישראל טרום ביאת המשיח. עמדה זו מבססת את טיעוניה על משנת שלוש השבועות, המובאת במסכת כתובות. ביטוי רדיקלי לתפיסה זו מצוי באמרתו של האדמו"ר מסטמר, הרב […]