חכם, מה הוא אומר?

חכם

חכם – מה הוא אומר? "מה העדת והחקים והמשפטים, אשר צוה ה' א-לוקינו אתכם?" ואף אתה אמר לו כהלכות הפסח: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן.   הוגים ופרשנים עמדו על כך, שהבן החכם מבחין בשלוש קטגוריות שונות: עדות, חוקים ומשפטים, והסבירו, שעדות אלו המצוות המעידות על מאורעות היסטוריים, חוקים אלו מצוות שאיננו יודעים את טעמן, […]

קרבן פסח – סמל ללידתו של עם

קורבן פסח

קרבן הפסח מכונן את הזהות הלאומית שלנו ומסמל את חידוש הברית הקולקטיבית של עם ישראל. מהות זו באה לידי ביטוי בפרטיו המיוחדים, וכן בהתייחסות ליוצאים מן הכלל: גרים שהתגיירו וכן אנשים שלא יכלו לחגוג את הפסח במועדו. בשונה מקרבנות אחרים דיני קרבן הפסח הובאו בחומש שמות ולא בחומש ויקרא[1]: וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְכָל-זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל, וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: […]