הזדמנות לאמנה חברתית חדשה

תמונת פרופיל

מאמר מתוך ידיעון סדר שיהיה פה! לחג הפסח לשולחן הסדר הזה כולם מוזמנים, סביב שולחן הסדר הזה כולם צריכים לשבת. כל גווני החברה היהודית, בארץ ובעולם. וכשכולם יושבים, אל תאמרו זה החכם, זה הרשע, זה שאינו יודע לשאול וזה התם בוודאי אל תאמרו, אני החכם, האמת כולה אצלי, הוא והם הרשעים. לא זו בלבד שאיננו […]