הטובים לפוליטיקה

כששמעתי מאורי שהוא הולך לפוליטיקה, אמרתי לו שאני חושד בו שנגמרו לו הנושאים להתלוצץ עליהם, והוא החליט להכנס לכנסת כדי לאסוף חומרים לספר הומוריסטי חדש ושנון במיוחד. לא האמנתי שהוא מתכוון ברצינות. מה לאיש יקר והגון, נעים הליכות ונוח לבריות, שדיבורו בנחת ובנועם, במשכן הכנסת? אורי הפתיע אותי, כמו את רבים מחבריו. הוא הוכיח שאפשר […]

בואו חשבון

מוח אנושי

מקורו העברי של המושג “חשבון נפש” במדרש על הפסוק: “על כן יאמרו המושלים בואו חשבון” (דברים כא כז). פסוק זה נאמר בשירת ישראל אחרי הניצחון במלחמה על סיחון מלך האמורי, בשנת הארבעים לצאתם ממצרים, בעבר הירדן. חז”ל דרשו: “על כן יאמרו המושלים – ביצרם, בואו חשבון – בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצוה כנגד […]

בין תפוצות לגולה

גלובוס

האם להשתמש במונח יהדות הגולה או יהדות התפוצות, או הפזורה? מאז שיבת ציון קיים מתח בין תפיסתם העצמית של בני הגולה ויושבי ארץ ישראל. בדרך כלל, בני ארץ ישראל רואים את הארץ וירושלים כמרכז היחיד והמשמעותי של עם ישראל, את יושבי הארץ כעילית האומה ואת הנשארים בגולה כנחשלים מאחור, או אפילו חוטאים, העתידים לתת את […]

הגר אשר בקרבך

כיפה על סידור

המעבר מן ההגות וההלכה שנוצרו ברובן בזיקה אל רשעי אומות העולם ששלטו בנו בימי השעבוד והגלות, להגות והלכה הנובעות מן הדרישות של התורה והנביאים בתקופה שבה עם ישראל הוא השולט בארץ, הוא אתגר המחייב אימוץ מרבי של כוח היצירה התורני בדורנו. אתגר, שאינו נופל ואולי אף עולה על אתגרים אחרים שהוצבו לפני דור שיבת ציון […]